Ilustrační foto

La Lorraine je p?edním výrobcem a distributorem zamraženého pe?iva pro maloobchod a gastronomii s vedoucím postavením na ?eském trhu od roku 1998.

 

Spole?nost, p?vodn? sou?ást tuzemských Delta Pekáren a belgického holdingu Vanelor, se v roce 2008 stala ?lenem mezinárodní peka?ské skupiny La Lorraine Bakery Group, což umožnilo její další rozvoj - zejména v oblasti technologií a výrobních postup?.

 

Aktuáln? dosahuje ro?ní produkce pe?iva p?es 23 000 tun, zam?stnává více jak 300 zam?stnanc? a prost?ednictvím svého obchodního týmu, distributor? a dce?iných spole?ností p?sobí ve více než osmi zemích Evropy.

 

Hlavním cílem La Lorraine je poskytovat výroby a služby k maximální spokojenosti zákazníka a spot?ebitele. Neustále hledáme a vytvá?íme nové možnosti a hodnoty pro partnery.

 

Velkou pozornost v?nujeme inovacím, poradenství a vzd?lávání. Náš zkušený obchodní tým, zastoupený ve všech regionech je p?ipraven pomoci s výb?rem sortimentu, zajišt?ním technologií a zaškolením personálu.

 

 

 

Historie firmy v datech

 

Brožura TYC mini dezerty


Nová brožura PANESCOFOOD.COM  představuje kreativní concept lahodných a originálních mini dezertů. Ideální pro hotely, restaurace, kavárny i catering.

Brožura ke stažení  zde (pdf)

Produktový katalog 2016-17


Nový katalog s výběrem tradičních druhů slaného, plněného slaného a sladkého pečiva. Tištěný katalog žádejte u svého obchodního zástupce.

Katalog ke stažení  zde (pdf)

NOVINKY PANESCO 2015


Široký sortiment nových sladkých i slaných druhů prémiových pekařských specialit.

PANESCO novinky 2015.pdf